Kompakt varmecentral med biomassekedler

Odsherred Forsyning ville producere varme med miljøvenligt træflis, men pladsen til at etablere et nyt anlæg var begrænset.

Løsningen var et kompakt flisvarmeværk på 1 MW, med ETA fliskedler.

 

Odsherred Forsyning havde et ønske om at nedbringe den del af deres varmeproduktion som stadig afhang af naturgas. På daværende tidspunkt var det ca. 10% af hele produktionen. Beslutningen blev truffet både af økonomiske årsager, men også med tanke på miljøet.

Det blev til to projekter i alt, et i Vig og et i Højby. Du kan læse mere om projektet i Højby her på siden, eller klikke her for at læse mere om projektet i Vig.

1 MW anlæg med ETA HACK VR fliskedler

Højby fjernvarmeværk skulle øge deres kapacitet med 1.000 kW, for at matche den del som naturgas dækkede, på daværende tidspunkt. hvilket gjorde en løsning med 2 x 500 kW ETA HACK VR kedler ideel. 

ETA HACK VR er ETAs største fliskedel med en kapacitet på op til 500 kW. Disse kedler er konstrueret til at kunne kaskadekobles, hvilket gør det muligt at lave store og fleksible anlæg på op til flere MW.

DB Industri fungerede som totalentreprenør for projektet og var ansvarlig for både design og installation af anlægget, samt opførelsen af bygninger m.m. Særligt de nye bygninger præsenterede os for en spændende udfordring, som I kan læse mere om i næste afsnit.

Begrænset plads til nyt byggeri

Højby fjernvarmeværks grund var allerede godt bebygget, som det også ses på luftfotoet fra 2021, forneden. Begrænset plads er en typisk udfordring for mange varmeværker som vil udvide, og i Højbys tilfælde var det urentabelt at tilkøbe mere grund. Der skulle findes en løsning som kunne opføres på den tilgængelige plads.

Vi gik i tæt dialog med Odsherred Forsyning, for at undersøge hvordan vi bedst kunne imødekomme deres ønske om et effektivt og bæredygtigt flisanlæg, inden for de udfordringer der nu var på pladsen.

Løsningen var en mindre kedelcentral på 49 m², som kunne huse hele biomasseanlægget, med dertilhørende snegl, askeudtag, m.m. Der blev også etableret et flislager med plads til 50 tons træflis.

Hele den nye installation blev opført lige ved siden af den eksisterende hovedbygning, hvilket gjorde det enkelt at tilkoble anlægget på varmeværkets eksisterende systemer og buffertank.

Se luftfoto fra 2023 forneden og bemærk de to nye bygninger i midten til venstre.